ศาลจังหวัดราชบุรี
Ratchaburi Provincial Court
News
ศาลจังหวัดราชบุรี จัดโครงการ “คุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานผู้ต้องขังในเรือนจำกลางราชบุรีและเรือนจำกลางเขาบินด้วยระบบ Video Conference” ศาลจังหวัดราชบุรี ดำเนินกระบวนพิจารณา ไต่สวนคดีจัดการมรดกผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศศาลจังหวัดราชบุรี เรื่อง การเปิดบริการให้ใช้วิธีพิจารณาคดีโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID - 19) ประกาศศาลจังหวัดราชบุรี เรื่อง เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการในการดำเนินคดีเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (กรณีมีการเลือกตั้งใหม่) ประกาศศาลจังหวัดราชบุรี เรื่อง เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ

ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์
ของศาลจังหวัดราชบุรี

 

รายงานสถานการณ์ โควิด-19 ในจังหวัดราชบุรี (ข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี) ข้อมูล ณ วันที่

 

เสียชีวิต

 

Facebook Fanpage

                                                                          

แบบแจ้งความประสงค์ในการรับเงินด้วยวิธีการโอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร

(Internet Banking)

สำหรับบุคคลภายนอก/เจ้าหนี้การค้า/และอื่นๆ (แบบ3)  Click

ใช้สำหรับเงินในคดี (แบบ4)  Click

 

 

ปฏิทินจองคิวนัดสืบพยานทางจอภาพ
(ระบบจองคิว Conference อัจฉริยะ)

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image