ศาลจังหวัดราชบุรี
Ratchaburi Provincial Court
News
ศาลจังหวัดราชบุรี เป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร ศาลจังหวัดราชบุรี จัดประชุม “ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้แบบพิมพ์คำร้องขอหมายขังตาม ข้อ 40(4) แห่งข้อบังคับของประธานศาลฎีกาฯ” ศาลจังหวัดราชบุรี จัดประชุม “ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ การใช้แบบพิมพ์คำร้องขอหมายขังตามข้อ 40(4) แห่งข้อบังคับของ ประธานศาลฎีกาฯ” ร่วมกับพนักงานอัยการ ทนายความ และพนักงานสอบสวนฯ ศาลจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมรับฟัง “ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้แบบพิมพ์คำร้องขอหมายขังตามข้อ 40(4) แห่งข้อบังคับของประธานศาลฎีกาฯ”ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (โปรแกรม Zoom) ศาลจังหวัดราชบุรี ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2565

ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์
ของศาลจังหวัดราชบุรี
👉 ตรวจสอบบัญชีนัดความ

 

แบบคัดกรองผู้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
COVID – 19 สำหรับผู้มาติดต่อราชการ

** สามารถดำเนินการได้ล่วงหน้า 1 วัน ก่อนติดต่อราชการ **

รายงานสถานการณ์ โควิด-19 ในจังหวัดราชบุรี (ข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี) ข้อมูล ณ วันที่

 

เสียชีวิต

 

                 

 

แบบแจ้งความประสงค์ในการรับเงินด้วยวิธีการโอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร

(Internet Banking)

สำหรับบุคคลภายนอก/เจ้าหนี้การค้า/และอื่นๆ (แบบ3)  Click

ใช้สำหรับเงินในคดี (แบบ4)  Click

 

 

 

 

 

ปฏิทินจองคิวนัดสืบพยานทางจอภาพ
(ระบบจองคิว Conference อัจฉริยะ)

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image